Điện thoại

0902.893.083

Email

hotro@giupviecvietmy.com

Hoạt động T2 - CN

Hỗ trợ 24/7

Nguồn Gốc

Nhân viên có lý lịch rõ ràng, không có tiền án tiền sự, được tuyển dụng qua các kênh uy tín, có đủ năng lực, kinh nghiệm và phẩm chất đạo đức để làm việc.

Sức Khỏe

Nhân viên có ý thức giữ gìn sức khỏe bản thân, tuân thủ các quy định về an toàn lao động và tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe của doanh nghiệp và xã hội.

Tính Cách

Nhân viên có trách nhiệm hoàn thành tốt công việc được giao, có ý thức cao trong công việc, luôn giữ thái độ lạc quan, vui vẻ, tạo môi trường làm việc tích cực.

Khả Năng

Nhân viên có kiến thức và kỹ năng chuyên môn phù hợp với vị trí công việc, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian,...

Dịch Vụ Mà Chúng Tôi Đang Cung Cấp

Tìm những gì tốt nhất cho những người thân yêu của bạn từ danh mục dịch vụ của chúng tôi

Giúp việc nhà ăn ở lại

Đang cập nhật

Giúp việc nhà theo giờ

Đang cập nhật

Chăm sóc mẹ và bé

Đang cập nhật

Chăm sóc ông bà

Đang cập nhật

Chăm sóc người bệnh

Đang cập nhật

Dịch vụ bác sĩ gia đình

Đang cập nhật